sobota, 15 czerwca 2019

16.06.2019 - Uroczystość Najświętszej Trójcy


Z Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział swoim uczniom: ”Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.

niedziela, 9 czerwca 2019

09.06.2019 - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, rok C


Z Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze.

sobota, 1 czerwca 2019

02.06.2019 - Wniebowstąpienie Pańskie, rok C


Z Ewangelii według św. Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy.

sobota, 25 maja 2019

26.05.2019 - 6 Niedziela Wielkanocna, rok C


Z Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich.

piątek, 17 maja 2019

19.05.2019 - 5 Niedziela Wielkanocna, rok C


Z Dziejów Apostolskich

Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego.

sobota, 11 maja 2019

12.05.2019 - 4 Niedziela Wielkanocna, rok C


Z Ewangelii według świętego Jana


Jezus powiedział: ”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.

sobota, 4 maja 2019

05.05.2019 - 3 Niedziela Wielkanocna, rok C


Z Ewangelii według świętego Jana

Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: ”Idę łowić ryby”.

niedziela, 28 kwietnia 2019

28.04.2019 - 2 Niedziela Wielkanocna, rok C


Z Ewangelii według świętego Jana

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: ”Pokój wam!”.